какви отношения се регулират от гражданското право

какви отношения се регулират от гражданското законодателство граждански Източници на информация В процеса на финансово-икономическите изследвания могат да се използват следните източници на информация: законодателни, регулиращи въпросите на гражданските, трудовите и административните отношения, използвани в дейността на предприятията (президентски укази ...

Каква е разликата между договор за наем и договор за наем?

Каква е разликата между договор за наем и договор за наем? Прочетете членове 606 и 626 от Гражданския кодекс на Руската федерация Съгласно Гражданския кодекс: Член 606. Договор за наем Съгласно договор за наем (лизинг на имот), лизингодателят (лизингодателят) се задължава да предостави ...

Записът на гласовия рекордер на мобилен телефон е доказателство в съда?

Записването на диктофон на мобилен телефон доказателство ли е в съда? Дали да признае този запис като доказателство, съдът ще реши непряко, в присъствието на други доказателства И аналоговият и цифров аудио запис е пълно доказателство ...

помогнете pzhalsta !! ! по основите на правото трябва да се дадат примери за самозащита на гражданските права ...

помогнете pzhalsta !! ! по основите на закона е необходимо да се дадат примери за самозащита на гражданските права ... Списъкът с начините за защита на гражданските права се съдържа в общата част на Гражданския кодекс. В чл. 12 от Гражданския кодекс предвижда, че защитата ...

Кой извършва държавната регистрация на юридически лица?

Кой извършва държавна регистрация на юридически лица? Данък. Член 13.1. Държавна регистрация на организации с нестопанска цел 1. Организацията с нестопанска цел подлежи на държавна регистрация в съответствие с Федерален закон № 8-FZ от 2001 август 129 г. ...

Какво се нарича детайли на документа?

Какво се нарича подробности за документа? Реквизитът на документа е задължителен елемент за формализиране на официален документ. 1 Съставът на детайлите, които се използват при подготовката и изпълнението на организационни и административни документи, се определя от GOST R 6.30-2003 „Единни системи за документация. Унифициран ...

Можете да оттеглите искането. ако съдът реши да го разгледа?

можете да оттеглите иска. , ако съдът е взел решение да го разгледа? Съдът трябва да върне исковата молба, ако ПРЕДИ да се произнесе по приемането му за производство, ищецът е получил молба за ...

Как да оспори съдия по гражданско дело?

как да оспорвам съдия по гражданско дело? ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО НА УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕСА За да се гарантира издаването на законосъобразно и обосновано съдебно решение, е необходимо участниците в гражданския процес, дарени от държавата с правото и задължението ...

Ако Сбербанк откаже да кредитира, без да обясни причините, как да ги накаже?

Ако Сбербанк откаже заем, без да обясни причините, как да ги накажем? лесно е да се накаже - не вземайте заем. много е изгодно за банките Не !! ! такъв закон ... имам право. Това си ти…

Какви са нематериалните ползи? Техният правен статут? Как се наследиха?

Какво представляват нематериалните стоки? Правният им статус? Как се наследяват? За това се пишат докторски дисертации и искате да получите отговор на развлекателен проект. Те не се наследяват по никакъв начин Гражданският кодекс счита ...

Невалидност и недействителност на транзакцията Каква е разликата?

Невалидност и нищожност на сделката каква е разликата? Член 166 от Гражданския кодекс на Руската федерация. Оспорени и нищожни транзакции 1. Сделката е недействителна на основанията, установени от този кодекс, по силата на признаването му като такова от съда (оспорено ...

Едностранно прекратяване на договора за услуги

Едностранно прекратяване на договора за предоставяне на услуги Правото на страните (както изпълнителят, така и клиентът) едностранно да откажат да изпълнят договора за предоставяне на услуги срещу заплащане е императивно (!) Установено с чл. 782 от Гражданския кодекс на Руската федерация, не е ...

какво е фалшификация

какво е фалшификация да подправяш, изкривяваш ... най-често с някаква печалба !!!! това е наказателно право Търсете ГАРАНТ, отворете КОДОВЕ и намерете статия за фалшифициране. Не забравяйте да прочетете коментарите за това ...

Как можем да поискаме от титуляря на регистъра списък на акционерите?

Как можете да поискате от регистратора списък на акционерите на OJSC? dickhead))))))))) Можете да се свържете с регистратора от името на акционера или акционерите, притежаващи повече от 1% от акциите с право на глас, докато имате нужда от ...

Основателен документ. Как правилно да се осигури копие от хартата на юридическо лице? Благодаря предварително.

Основателен документ. Как правилно да заверите копие от хартата на юридическо лице? Благодаря предварително. Ако имате нужда от фалшифицирано копие, просто направете копие на Хартата на всеки лист (serhu вдясно), поставете печат ...

Как да разберем абстрактните и случайни правни сделки?

как да разбера абстрактни и случайни правни сделки? Всяка сделка има правно основание - правна цел, за постигане на която субектите се стремят да постигнат. От каузалната сделка става ясно каква правна цел преследва. Права ...

как да напише иск за иск в съда, относно признаването на грешки в документите

как да съставя искова молба до съда, за признаване на грешка в документите Трябва да напишете ЗАЯВЛЕНИЕ относно установяването на факта на собственост върху документа за собственост Ето пример: В ________________________ съдът жалбоподателят: ___________________ ______________________________ ...

Каква е разликата между притежание и използване?

Каква е разликата между собствеността и използването? това са части от концепцията за ИМОТ 1) притежание 2) използване 3) разпореждане само заедно образуват правото на собственост и поотделно не образуват нищо. притежание - вие просто законно притежавате ...

Какво представлява Единният държавен регистър на юридическите лица? ...

Какво представлява Единният държавен регистър на юридическите лица? Единният държавен регистър на юридическите лица Единният държавен регистър на юридическите лица Единният държавен регистър на юридическите лица, който се поддържа от Федералната данъчна служба. В Единния държавен регистър на правните ...