Възможно ли е да се разпознае измама и да се получи обезщетение от собственика на снайпериста на игралната машина "китайски iPhone iPhone

Възможно ли е да се признае измама и да се получи обезщетение от собственика на игралната машина „снайперист за китайския iPhone iPhone? Ако устройството директно заяви, че наградата е iPhone, без никакви уточнения, то е малко ...

Къде мога да получа сертификат за издръжка за социално осигуряване?

Къде мога да получа удостоверение за издръжка за социална защита? Удостоверение от областния IFTS (данък) за отсъствието на статут на индивидуален предприемач, удостоверение от службата по заетостта за отсъствието на регистрация като безработен. + Изявление ...

Какъв е статистическият отдел на "Росстат" за "не" и какво правят с данъци или нищо ужасно

Какво представлява статистическият отдел на Росстат за SP и дали те го правят във връзка с данъци или не нещо ужасно? Това е подразделение на Федералната държавна служба за статистика. Както писаха Илф и Петров, ...

Възможно ли е да възстановите чек?

може ли да се възстанови проверка? „Днес исках да поставя стоките в гаранция, но касовата бележка беше загубена. възможно ли е да го възстановите по някакъв начин? не слагат гаранция без него “- BRED на BREDA и ...

В колко дни полицията е длъжна да отговори на лично изявление?

В рамките на колко дни полицията е длъжна да отговори на лично изявление? В рамките на един месец от датата на регистрация те трябва да дадат отговор. Лека нощ. Моля, кажете ми, беше написано изявление в полицията за ...

Нож с острие по дължината, позволено да носи? Нож с острие по дължината, позволено да носи?

Каква дължина на острието е позволено да носите със себе си? Каква дължина на острието е позволено да носите със себе си? Можете да носите със себе си нож, който не се счита за меле оръжие. ...

каква е работата на адвокат в общинска болница, какво точно трябва да направи адвокатът

каква е работата на адвокат в общинска болница, какво точно трябва да прави един адвокат Ето извадка от стандартната длъжностна характеристика на адвокат в общинско здравно заведение, която регламентира неговите функционални отговорности. Това ще ви помогне ...

Какво представлява архивирана помощ за формуляр 9?

Какво представлява архивирана помощ за формуляр 9? Архивна информация по ф. 9 се взема например за приватизация: искате да приватизирате жилището, в което сте регистрирани сега. За да направите това, трябва да потвърдите ...

Каква е конфронтацията?

Какво е конфронтация? ОЧНАЯ СТАВКА - следствено действие, по време на което се извършва едновременен разпит на две предварително разпитани лица при наличие на значителни противоречия в техните показания (член 162 от НПК). ...

Колко време отнема приватизацията на жилищата и какви документи са необходими за това?

Колко време отнема приватизацията на жилища и какви документи са необходими за това? цял живот и пари Списък на документите, необходими за приватизация: - заповед (оригинал и 2 фотокопия); - договор ...

извадка от приемането на прехвърлянето на стоки към клиентските мебели

образец на акта за приемане на прехвърлянето на стоки към мебелите на клиента Приложение към Договора за покупко-продажба № ____ от "___" __________ 200_ г., Акт за приемане и прехвърляне на стоки ___________ "___" _________ 200_ г., гражданин на Руската федерация ________________, паспорт ____________, ...

какво означава думата "приобретател". в авторското право има правоприемник, който е правоприемник

какво означава думата цесионер. в авторското право има думата наследник, който е наследник. Наследяването е прехвърляне на права и задължения от едно лице (субект на закона) на друго. Наследяването може да се извърши в ...

Какво наказание заплашва за фалшифициране на дипломата за образование !!!

Какво наказание е заплашено за подправяне на диплома за образование !!! три до пет? как за подправяне на подпис? условно нищо добро ... 327 статия .... но доколкото разбирам, вие искате да купите ... означава фалшив вече ...

Какъв орган в Руската федерация е най-висшият представител и законодателна власт?

Кой орган в Руската федерация е най-висшият представителен и законодателен орган? Разбира се, Федералното събрание е парламентът на Руската федерация. Законодателен орган на властта е Конституцията на Руската федерация и президентът. А Държавната дума и ...

Как да отпечатате в официални документи: първо, фамилно име, после инициали, първо име, средно име или обратно?

Как да пишете правилно в официалните документи: първо фамилията, след това инициалите собствено име, бащино име или обратно? Пълното наименование на правилата за работа в офиса гласи: когато е написано на КОЙ (напр .: на началника Иванов Т. Т.), тогава първо ...

Мога ли да взема храната обратно в магазина? с чек

мога ли да върна храна в магазина ?? Чрез отметка Причина? Ако докажете, че ви е било лошо, да. Разбира се, плесенясал хляб, който лежеше на балкона една седмица, може да бъде върнат без проблеми ... Правила ...

какво означава да се разпадне

какво означава да деградираш Да не се развиваш в правилната посока, да загубиш придобитите знания, способности, умения !!! отидете срещу системата Процесът вече е отишъл! Например, вместо "КАКВО" напишете "H" Degrad # 769; ция (от лат. degradatio, буквално ...

Неизпълнение на съдебно решение от физическо лице

Неизпълнение на съдебно решение от физическо лице Статията се нарича, неизпълнение на съдебното решение, статията плавно се превръща в по-тежко, след като предупрежденията и личното предаване на предупрежденията от съдебните изпълнители, включват изявление, адресирано до съдията, ...

Здравейте Мога ли да получа медицинския полюс на MLA, ако има RWP? И как действа той? благодаря предварително.

Здравейте. Мога ли да получа медицински OMS стълб, ако имам RVP? И как работи? Благодаря предварително. Чуждестранните граждани и лицата без гражданство, живеещи в Руската федерация, имат право да издават полица ...

Разрешено ли е двойно гражданство между Русия и Украйна?

Разрешено ли е двойно гражданство между Русия и Украйна? Член 6. Двойно гражданство 1. Гражданин на Руската федерация, който има и друго гражданство, се счита от Руската федерация само като гражданин на Руската федерация, освен в случаите ...