Процент и заплата. Каква е разликата?

Процент и заплата. Каква е разликата?

  1. Съответната заплата се изплаща пропорционално на отработените часове. Обикновено това е 50% от заплатата.
  2. ОКЛАД — размер фиксированной заработной платы за определенный период времени, как правило за месяц.. .
    ставка — понятие растяжимое =)
  3. Да, ако работите в 0,5 работно време (а работникът на непълно работно време не може да работи повече, чл. 284 от Кодекса на труда на Руската федерация), тогава ще ви се плати точно половината от заплатата.
  4. Размерът и заплатата са определени в една и съща СТЕ. Разликата между тарифната ставка и заплатата е определена в член 129 от Кодекса на труда и се състои в това, че тарифната ставка се изплаща за изпълнение на трудовия стандарт за единица време и заплатата за изпълнение на трудовите задължения за календарния месец
  5. Можете да работите с 2, но не можете да плащате за две заплати.
    Залогът е единица в таблицата за назначаване на персонал, като например портиер и портиер, като един човек може да работи с цени 2.
Зарежда се ...

Добавяне на нов коментар

Ваш имейл не будет опубликован. Обязательные поля помечены *