Единен данък върху приписаните приходи. , Какво е това? Разкажи ми още

Единен данък върху приписаните приходи. , Какво е това? Разкажете ни повече за UTII, въведени от законите на общините, се използват заедно с общата данъчна система и се прилагат само за някои видове ...

Какво представлява вътрешната информация? Отговорът е прост!

Что такое инсайдерская информация? Ответ прост! Конфиденциальная секретная информация о деятельности предприятия, фирмы ИНСАЙДЕРСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ (англ. insider information) — конфиденциальная информация о деятельности предприятия, фирмы. Речь идет о таких сведениях,…

Колко процента са взети от печалбите в руския Лот?

Колко процента са взети от печалбите в руския Лот? 50% незабавно и 35% от печалбите. Държавата не може да бъде измамена, но трябва да бъде. В съответствие със законите на Руската федерация за данъчно облагане ...

Кажи ми, тъй като имаме данъчна компенсация за пари за платения мед. услуги?

Кажи ми, тъй като имаме данъчна компенсация за пари за платения мед. услуги? Брашно и сгъстен въздух Те никога няма да върнат нито стотинка. Това се нарича социално приспадане за лечение. На неговата ...

Как да изпратите данъчни отчети за TCS?

Как да изпратите данъчни отчети за TCS? Необходимо е да се сключи споразумение с телекомуникационния оператор. 3 страни участват в работата на системата: данъкоплатец, специализиран телекомуникационен оператор и данъчна инспекция. Във функцията на превозвача ...

Кажете ми, моля, как да станете мениджър на арбитраж?

Кажете ми, моля, как да станете мениджър на арбитраж? Законът, определящ правния статут на арбитражния администратор, установява изискванията за последния. Целият набор от изисквания е разделен на две групи: положителни, които кандидатът трябва да има ...

Разплащателна сметка. Какво е различно от лицето?

Расчетный счет.Понятие? Чем отличается от лицевого? Из инструкции ЦБ РФ 28-И«…2.3. Расчетные счета открываются юридическим лицам, не являющимся кредитными организациями, а также индивидуальным предпринимателям или физическим лицам, занимающимся в установленном…

Кажете ми за отговорността на акционерите на OJSC?

Кажете ми за отговорността на акционерите на OJSC? В тази статия ние открихме, че ако неплатежоспособност (фалит) на компанията, причинени от действията (или бездействието) на своите акционери или други лица, които имат право да дава задължителни указания за обществото ...

може ли пенсионер да върне данъка върху протезата за зъбни протези?

дали е възможно пенсионерът да върне данъка върху зъбната протеза Какви документи трябва да събере дъщеря си, за да получи данъчен приспадане. Тя ми плати за протезата. Аз съм пенсионер. и пенсионерът плаща данъка? ...

ООО «Агентство по сбору долгов» — это развод очередной? внутри

ООО «Агентство по сбору долгов» — это развод очередной? внутри gt;Откуда взялись эти коллекторы? lt; банк продал безнадежный долг колекторской шараге за долю малую. И теперь это их личный интерес..…

Как да защитите имота си от съдия-изпълнителите на онези, които не им дължат нищо, но нещата могат да бъдат отнети?

Как уберечь свое имущество от судебных приставов тех, кто им ничего не должен, но их вещи могут забрать? Спасение утопающего — дело рук, кто рядом с ним. Если так боитесь…

Какъв е размерът на необлагаемия минимален доход на гражданите в Русия днес?

Какъв е размерът на необлагаемия минимален доход на гражданите в Русия днес? По какъв начин се получава доходът? Данъчният кодекс на Руската федерация не съдържа такова понятие като необлагаем минимум за данък върху доходите на физическите лица. Четох коментара ви за ...

Изчисляване на глобата за кражба на електроенергия

Изчисляване на размера на наказанието за кражба на електроенергия Кражба на ток е класифицирано като вид административно нарушение водещи prichinnnogo възстановяване на действителни щети по гражданско начин и донесе извършителите на административния ...

Какви са икономическите ресурси?

Какви са икономическите ресурси? Икономически ресурси ИКОНОМИЧЕСКИТЕ РЕСУРСИ (от френския помощен инструмент за ресурсите) е фундаментална концепция за икономическа теория, която означава източници, средства за осигуряване на производство. Икономическите ресурси са разделени на естествени (сурови, геофизични), ...

кажете ми основните закони, регулиращи банковата дейност в Руската федерация

кажи ми, основните закони, регулиращи банковата дейност в Конституцията Закона за Руската федерация за банките и банковата Закона за Централната банка на Федералния закон за кредитната история на валутния контрол, и така нататък. др Конституцията на Руската федерация ...

дали постановлението за ограничаване на престъплението попада в обхвата на чл. 159 Великобритания Наказателен кодекс измама или може да започне DM след 8 години?

дали постановлението за ограничаване на престъплението попада в обхвата на чл. 159 Великобритания Наказателен кодекс измама или може да започне DM след 8 години? За актове, които са наказани от Наказателния кодекс, няма устав на ограниченията ...

Пошлина — Это налог?

Пошлина — Это налог? даПошлина денежный сбор, взимаемый уполномоченными официальными органами при выполнении ими определнных функций, в размерах, предусмотренных законодательством государства. К пошлинам относятся, в частности, регистрационные и гербовые сборы,…