Възможно ли е да се признае измама и да се постигне обезщетение от собственика на слот машината „Снайперист за китайския iPhone iPhone

Възможно ли е да се разпознае измама и да се получи обезщетение от собственика на слот машината „снайперист за китайски iPhone iPhone Ако директно е написано на устройството, че наградата е iPhone, без никакви пояснения, малки ...

Къде мога да получа сертификат за издръжка за социално осигуряване?

Къде мога да получа сертификат за издръжка за социално осигуряване? Помощ от районния данъчен инспекторат (данък) за липсата на статут на индивидуални предприемачи, удостоверение от службата по заетостта за липсата на регистрация като безработен. + Изявление ...

Какъв е статистическият отдел на "Росстат" за "не" и какво правят с данъци или нищо ужасно

какъв е статистическият отдел на Росстат за "не" и какво правят поради данъци или нищо ужасно Това е подразделение на Федералната служба за държавна статистика. Както пише Илф и Петров, ...

Възможно ли е да възстановите чек?

Възможно ли е да възстановите чек? „Днес исках да поставя стоката на гаранция, но чекът беше загубен. Има ли някакъв начин да го възстановите? те не дават гаранция без него ”- Глупости за глупости и ...

В колко дни полицията е длъжна да отговори на лично изявление?

В колко дни полицията е длъжна да отговори на лично изявление? В рамките на един месец от датата на регистрацията трябва да дадете отговор. Лека нощ Кажи ми, моля, полицията написа изявление за ...

Нож с острие по дължината, позволено да носи? Нож с острие по дължината, позволено да носи?

Нож с острие по дължината, позволено да носи? Нож с острие по дължината, позволено да носи? Можете да носите нож с вас, което не се счита за студено оръжие.

каква е работата на адвокат в общинска болница, какво точно трябва да направи адвокатът

Каква е работата на адвокат в общинска болница, какво точно трябва да направи адвокатът? Ето един откъс от стандартните правила за работа на правния съветник на Общинската здравна институция, който регламентира неговите функционални задължения. Това ще ви остане ...

Какво представлява архивната помощ за формата 9?

Какво представлява 9 архивната помощ? Архивен сертификат на ф. 9 се приема например за приватизация: искате да приватизирате жилището, в което сега сте регистрирани. За да направите това, потвърдете ...

Каква е конфронтацията?

Какво е конфронтация? ЕДИН ЗАЛОЗ - разследващо действие, по време на което се извършва едновременно разпит на две по-рано разпитани лица, ако има значителни противоречия в техните показания (чл. 162 Наказателно-процесуален кодекс) ...

Колко време отнема приватизацията на жилищата и какви документи са необходими за това?

Колко време отнема приватизацията на жилища и какви документи са необходими за това? цял живот и пари Списък на документите, необходими за приватизация: - заповед (оригинал и фотокопия 2); - договор ...

извадка от приемането на прехвърлянето на стоки към клиентските мебели

извадка от акта за приемане на прехвърлянето на стоки към клиента мебели Допълнение към договор за продажба N ____ от „___” __________ 200_, акт за приемане на прехвърлянето на стоки ___________ “___” _________ 200_ гражданин на Руската федерация ________________, паспорт ____________, ...

какво означава думата "приобретател". в авторското право има правоприемник, който е правоприемник

което означава думата наследник. в авторското право има думата правоприемник, който е правоприемник Правоприемство - прехвърлянето на права и задължения от едно лице (предмет на правото) на друго. Наследяването може да се осъществи през ...

Какво наказание заплашва за фалшифициране на дипломата за образование !!!

Какво наказание заплашва да фалшифицира диплома за образование !!! от три до пет? Какво ще кажете за фалшив подпис? условно нищо добро ... xnumx статия .... но както го разбирам, искаш да купиш .... това означава фалшив вече ...

Какъв орган в Руската федерация е най-висшият представител и законодателна власт?

Кой орган в Руската федерация е най-високият представителен и законодателен орган? Разбира се, Федералното събрание е парламентът на Руската федерация. Законодателният орган е Конституцията на Руската федерация и президента. И Държавната дума и ...

Как да отпечатате в официални документи: първо, фамилно име, после инициали, първо име, средно име или обратно?

Как да отпечатате в официални документи: първо, фамилно име, после инициали, първо име, средно име или обратно? Ф. И. О. Правилата за работа в офиса са както следва: когато е написана на WHOM (например, началник Т. Иванов Т.), тогава първо ...

Мога ли да взема храната обратно в магазина? с чек

Мога ли да взема храната обратно в магазина? Проверете причината? Ако докажете, че това е лошо за вас, разбира се, плесен хляб, който лежи на балкона за една седмица, можете да го върнете без проблеми ... Правилата ...

какво означава да се разпадне

какво означава деградиране? Не се развивай в правилната посока, губи придобитите знания, умения !!! отидете срещу системата Процесът вече е започнал! Например вместо „КАКВО“ да напишете „H“ Degrada # 769; ция (от лат. degradatio, буквално ...

Неизпълнение на съдебно решение от физическо лице

Неизпълнение на съдебно решение от физическо лице Статията се нарича "неизпълнение на съдебно решение", като след предупреждения и лични предупреждения от съдия-изпълнителите статията гладко се превръща в по-тежка, за да включи изявление, адресирано до съдията, ...

Здравейте Мога ли да получа медицинския полюс на MLA, ако има RWP? И как действа той? благодаря предварително.

Здравейте Мога ли да получа медицинския полюс на MLA, ако има RWP? И как действа той? благодаря предварително. Чужди граждани и лица без гражданство, пребиваващи в Руската федерация, имат право да издават политика ...

Позволено ли е двойно гражданство Русия - Украйна?

Разрешено ли е двойното гражданство Русия-Украйна? Член 6. Двойно гражданство 1. Гражданин на Руската федерация, който също има друго гражданство, се счита от Руската федерация само за гражданин на Руската федерация, с изключение на случаите ...