чем отличается понятие «ресурсы» от понятия «факторы производства»?

Каква е разликата между "ресурси" и "производствени фактори"? В най-общия смисъл ресурсите (от френски помощни средства) са парични средства, ценности, резерви, възможности, източници на средства, доходи. Обикновено те подчертават ...

Какво е кратко?

Какво е кратко? Vs е проста. Кратка (от английска кратка) кратка писмена форма на помирение между рекламодателя и рекламодателя, която предписва основните параметри на бъдещата рекламна кампания. Кратко писмо (немски) е нещо като ...

Колко струваше доларът през последните 20 години? Можете да пишете в проценти или да обясните различно.

Колко струваше доларът през последните 20 години? Можете да пишете в проценти или да обясните различно. Инфлацията не е нищо в сравнение с девалвацията. Разберете обезценяването е спадът в покупателната способност на "зелените" ...

основните характеристики на смесената икономика. неговите предимства и недостатъци?

основните характеристики на смесената икономика. неговите предимства и недостатъци? 1 plus: Основният плюс на смесената икономика е комбинация от три вида икономически системи (традиционен, централизиран, пазарен) 2 плюс: Частна собственост в такива ...

какво е осигуряване на приходи?


предупреждение: count (): параметърът трябва да бъде масив или обект, който изпълнява число в /home/admin/web/info-4all.ru/public_html/wp-content/plugins/wp-noref.php на линия 142

предупреждение: count (): параметърът трябва да бъде масив или обект, който изпълнява число в /home/admin/web/info-4all.ru/public_html/wp-content/plugins/wp-noref.php на линия 142

предупреждение: count (): параметърът трябва да бъде масив или обект, който изпълнява число в /home/admin/web/info-4all.ru/public_html/wp-content/plugins/wp-noref.php на линия 142

предупреждение: count (): параметърът трябва да бъде масив или обект, който изпълнява число в /home/admin/web/info-4all.ru/public_html/wp-content/plugins/wp-noref.php на линия 142

какво е осигуряване на приходи? Няма такава дума. Има "осигуряване на приходи". Замяна на обезщетения в натура с пари. предпочитанията се заменят с пари Думата "монетаризация" вече е фиксирана в речника за правопис. Намерено на сайта http://www.newslab.ru/blog/153095 такова обяснение: И как ...

Имам проблем. Не мога да разбера какво представлява амортизацията? Моля, ако можете с примери.


предупреждение: count (): параметърът трябва да бъде масив или обект, който изпълнява число в /home/admin/web/info-4all.ru/public_html/wp-content/plugins/wp-noref.php на линия 142

предупреждение: count (): параметърът трябва да бъде масив или обект, който изпълнява число в /home/admin/web/info-4all.ru/public_html/wp-content/plugins/wp-noref.php на линия 142

Имам проблем. Не мога да разбера какво представлява амортизацията? Моля, ако можете с примери. Доколкото разбирам, амортизацията е такъв разход в производството, определен процент от дохода, ...

Икономиката. Помогнете, моля, дайте примери за не ценови фактори на търсенето и предлагането благодарение предварително

Икономиката. Помогнете, моля, да посочите предварително примери за нескъпоценни фактори на търсенето и предлагането, благодаря ви. Не ценовите фактори на търсенето и предлагането - това могат да бъдат спешни услуги на критични ситуации (благотворителност, хуманитарна помощ) и др.

Колко сатхос в една битка?


предупреждение: count (): параметърът трябва да бъде масив или обект, който изпълнява число в /home/admin/web/info-4all.ru/public_html/wp-content/plugins/wp-noref.php на линия 142

предупреждение: count (): параметърът трябва да бъде масив или обект, който изпълнява число в /home/admin/web/info-4all.ru/public_html/wp-content/plugins/wp-noref.php на линия 142

предупреждение: count (): параметърът трябва да бъде масив или обект, който изпълнява число в /home/admin/web/info-4all.ru/public_html/wp-content/plugins/wp-noref.php на линия 142

предупреждение: count (): параметърът трябва да бъде масив или обект, който изпълнява число в /home/admin/web/info-4all.ru/public_html/wp-content/plugins/wp-noref.php на линия 142

предупреждение: count (): параметърът трябва да бъде масив или обект, който изпълнява число в /home/admin/web/info-4all.ru/public_html/wp-content/plugins/wp-noref.php на линия 142

предупреждение: count (): параметърът трябва да бъде масив или обект, който изпълнява число в /home/admin/web/info-4all.ru/public_html/wp-content/plugins/wp-noref.php на линия 142

предупреждение: count (): параметърът трябва да бъде масив или обект, който изпълнява число в /home/admin/web/info-4all.ru/public_html/wp-content/plugins/wp-noref.php на линия 142

предупреждение: count (): параметърът трябва да бъде масив или обект, който изпълнява число в /home/admin/web/info-4all.ru/public_html/wp-content/plugins/wp-noref.php на линия 142

предупреждение: count (): параметърът трябва да бъде масив или обект, който изпълнява число в /home/admin/web/info-4all.ru/public_html/wp-content/plugins/wp-noref.php на линия 142

предупреждение: count (): параметърът трябва да бъде масив или обект, който изпълнява число в /home/admin/web/info-4all.ru/public_html/wp-content/plugins/wp-noref.php на линия 142

предупреждение: count (): параметърът трябва да бъде масив или обект, който изпълнява число в /home/admin/web/info-4all.ru/public_html/wp-content/plugins/wp-noref.php на линия 142

предупреждение: count (): параметърът трябва да бъде масив или обект, който изпълнява число в /home/admin/web/info-4all.ru/public_html/wp-content/plugins/wp-noref.php на линия 142

предупреждение: count (): параметърът трябва да бъде масив или обект, който изпълнява число в /home/admin/web/info-4all.ru/public_html/wp-content/plugins/wp-noref.php на линия 142

предупреждение: count (): параметърът трябва да бъде масив или обект, който изпълнява число в /home/admin/web/info-4all.ru/public_html/wp-content/plugins/wp-noref.php на линия 142

предупреждение: count (): параметърът трябва да бъде масив или обект, който изпълнява число в /home/admin/web/info-4all.ru/public_html/wp-content/plugins/wp-noref.php на линия 142

предупреждение: count (): параметърът трябва да бъде масив или обект, който изпълнява число в /home/admin/web/info-4all.ru/public_html/wp-content/plugins/wp-noref.php на линия 142

предупреждение: count (): параметърът трябва да бъде масив или обект, който изпълнява число в /home/admin/web/info-4all.ru/public_html/wp-content/plugins/wp-noref.php на линия 142

предупреждение: count (): параметърът трябва да бъде масив или обект, който изпълнява число в /home/admin/web/info-4all.ru/public_html/wp-content/plugins/wp-noref.php на линия 142

предупреждение: count (): параметърът трябва да бъде масив или обект, който изпълнява число в /home/admin/web/info-4all.ru/public_html/wp-content/plugins/wp-noref.php на линия 142

предупреждение: count (): параметърът трябва да бъде масив или обект, който изпълнява число в /home/admin/web/info-4all.ru/public_html/wp-content/plugins/wp-noref.php на линия 142

предупреждение: count (): параметърът трябва да бъде масив или обект, който изпълнява число в /home/admin/web/info-4all.ru/public_html/wp-content/plugins/wp-noref.php на линия 142

предупреждение: count (): параметърът трябва да бъде масив или обект, който изпълнява число в /home/admin/web/info-4all.ru/public_html/wp-content/plugins/wp-noref.php на линия 142

предупреждение: count (): параметърът трябва да бъде масив или обект, който изпълнява число в /home/admin/web/info-4all.ru/public_html/wp-content/plugins/wp-noref.php на линия 142

предупреждение: count (): параметърът трябва да бъде масив или обект, който изпълнява число в /home/admin/web/info-4all.ru/public_html/wp-content/plugins/wp-noref.php на линия 142

предупреждение: count (): параметърът трябва да бъде масив или обект, който изпълнява число в /home/admin/web/info-4all.ru/public_html/wp-content/plugins/wp-noref.php на линия 142

предупреждение: count (): параметърът трябва да бъде масив или обект, който изпълнява число в /home/admin/web/info-4all.ru/public_html/wp-content/plugins/wp-noref.php на линия 142

предупреждение: count (): параметърът трябва да бъде масив или обект, който изпълнява число в /home/admin/web/info-4all.ru/public_html/wp-content/plugins/wp-noref.php на линия 142

предупреждение: count (): параметърът трябва да бъде масив или обект, който изпълнява число в /home/admin/web/info-4all.ru/public_html/wp-content/plugins/wp-noref.php на линия 142

Колко сатхос в една битка? Стабилен кран от 1000 да 3000 10-Сатоши на всеки пет минути https://satoshinow.com/?ref=145535 Най-добрият недвижими Сатоши и други криптографски валутите, голям брой докосвания https://yobit.net/?bonus=EhArY недвижими кран . ...

Помогнете, моля, да вземете примери за някои методи, които се използват в методите на икономическата теория вътре

Помогнете, моля, да вземете примери за някои методи, които се използват в методите на икономическата теория в синтеза. Използва се във връзка с анализа, т.е. предварителната психична дисекция на обекта, който се изследва, в съставните му части ...

Какво е monopsony?

Какво е monopsony? Monopsony е вид пазар, в който действа само един купувач на продукт, услуга или ресурс. По-общо казано, ситуацията, при която фирмата е монополист на пазара, където ...

Посочете статиите за приходите и разходите на държавния бюджет.

Посочете статиите за приходите и разходите на държавния бюджет. Преминали в университета - пиша от паметта - Съгласно статията 49 на Бюджетния кодекс на Руската федерация 1 данъчните приходи на федералния бюджет включват: - федерални ...

Какво представлява предприятието MICRO-MEDIA?

Какво представлява предприятието MICRO-MEDIA? Предприятията с мирогледа са вътрешните или непосредствените условия, факторите и способностите на предприятието, които определят дейността му. Основните фактори на МП са организационната структура на предприятието; доставчици; посредници; клиентела; конкуренти; ...

Парично предлагане и парични агрегати. Формулата на Фишер

Парично предлагане и парични агрегати. Фискална формула Уравнение, описващо баланса между количеството пари в обращение и скоростта на тяхното разпространение, от една страна, и нивото на цените и обема на сделките - ...

Кой печели във Форекс? ? Реално ли е?


предупреждение: count (): параметърът трябва да бъде масив или обект, който изпълнява число в /home/admin/web/info-4all.ru/public_html/wp-content/plugins/wp-noref.php на линия 142

предупреждение: count (): параметърът трябва да бъде масив или обект, който изпълнява число в /home/admin/web/info-4all.ru/public_html/wp-content/plugins/wp-noref.php на линия 142

предупреждение: count (): параметърът трябва да бъде масив или обект, който изпълнява число в /home/admin/web/info-4all.ru/public_html/wp-content/plugins/wp-noref.php на линия 142

предупреждение: count (): параметърът трябва да бъде масив или обект, който изпълнява число в /home/admin/web/info-4all.ru/public_html/wp-content/plugins/wp-noref.php на линия 142

Кой печели във Форекс? ? Реално ли е? това е реално, въпреки че има възможности за интернет бизнеса по по-добър начин. Напиши. При виртуалните обучителни профили - ще начертаете лявата пета на екрана на вашия монитор - ...

Какво място в света заема Русия и съхранява нефт и газ?

Какво място в света заема Русия и съхранява нефт и газ? Според руски официални източници, Русия притежава повече от 10% от световните петролни запаси, заемайки 2 място в света ...

Какво е встъпването в длъжност?


предупреждение: count (): параметърът трябва да бъде масив или обект, който изпълнява число в /home/admin/web/info-4all.ru/public_html/wp-content/plugins/wp-noref.php на линия 142

предупреждение: count (): параметърът трябва да бъде масив или обект, който изпълнява число в /home/admin/web/info-4all.ru/public_html/wp-content/plugins/wp-noref.php на линия 142

Какво е встъпването в длъжност? церемония по откриването на встъпването в длъжност на държавния глава. Неговият аналог е с монархическа форма на правителствена коронация. Встъпването в длъжност е особен символ на държавността, предназначен да подчертае значението и отговорността на най-високата държавна служба ...

Напишете и обяснете на мен формулата за изчисляване на индекса на потребителските цени и дефлатора на БВП. По-добре в разширена форма

Напишете и обяснете на мен формулата за изчисляване на индекса на потребителските цени и дефлатора на БВП. По-добре в разширена форма Индексът на потребителските цени показва промяната в средното ценово равнище на "коша" на стоки и услуги, които обикновено се консумират ...

Какво представлява COKE COAL и с какво е това?

Какво представлява COKE COAL и с какво е това? Въглищата се отнасят до енергийните средства и всичко, което е енергия, допринася за оборота на всяка страна. Дали това е внос или износ .. Кокс - ...

интернационализацията и транснационализацията, каква е разликата?


предупреждение: count (): параметърът трябва да бъде масив или обект, който изпълнява число в /home/admin/web/info-4all.ru/public_html/wp-content/plugins/wp-noref.php на линия 142

предупреждение: count (): параметърът трябва да бъде масив или обект, който изпълнява число в /home/admin/web/info-4all.ru/public_html/wp-content/plugins/wp-noref.php на линия 142

интернационализацията и транснационализацията, каква е разликата? Интернационализацията и транснационализацията са важни тенденции в развитието на световната икономика. Съществуват различни определения на понятието "интернационализация". Интернационализацията е процес на нарастващо участие в международни операции ...