Помогнете на новия питън

Помощ python newbie a = int (input ()) b = int (input ()) c = random.randint (a, b) print (c) print (random.randint (a, b)) Това работи - липсва само ИЗДАЙТЕ произволно число. Изведете го, че е така. импортиране на randomprint (random.randint (int (input ()), int (input ()))) точно така ...

Как да хакнем уеб грамотността?

Как да хакна уеб грамотен? Ето видеото показва как се използва скриптът и през кои браузъри работят 100%, аз го проверих сам. https://www.youtube.com/watch?v=DU0uq37mXYQ тук всичко се показва https://www.youtube.com/watch?v=k7PKbgv3CKQ тук е текстът на връзката: https://yadi.sk/d/-YsXZuyJr4Qsu подчертайте писмо ...