Как да покажа стойността на променлива в JavaScript на дадена страница?

Как да покажа стойността на променлива на JavaScript на страница? document.write (ширина) document.querySelector (# изход) .textContent = width; Допълване на предишните възможности. Методът alert () се използва за показване на прост диалогов прозорец. Използвайки метода verify (), можете да покажете и на ...

Скрипторен курсор. Благодарен предварително.

Курсор на скрипт. Благодаря предварително. 2Въпрос как да спрем действието на картината? И не разбрах как да пиша? (Аз съм тя) кои са самотниците, какво за ursors.io, че те ясно пишат, какво рисуват, за какво говорят?